Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Gaia Sp. z o.o.

5 kwietnia 2017
EU_all1
„GAIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-111, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 uzyskała
wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20- 0006/16 pn. „Strategia
wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Gaia Sp. z o.o.” objęty umową o
dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20- 0006/16-00 z dnia 27.03.2017r. w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania
wzornictwem w spółce oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
– wzrost przychodów przedsiębiorstwa,
– zbudowanie nowej marki bielizny,
– wprowadzenie na rynek około 20 nowych wzorów bielizny,
– uruchomienie nowych kanałów dystrybucji sprzedaży detalicznej,
– wprowadzenie lepszej komunikacji z rynkiem,
– wzrost zainteresowania asortymentem wśród odbiorców detalicznych,
– uzyskanie wiedzy analitycznej preferencji handlowych klientów
Wartość projektu: 65 190,00 zł
Dofinansowanie 45 050,00 zł

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji